Przesyłając dane osobowe wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej, marketingowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres email lub numer telefonu podany w tym celu w formularzu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich odbiorcami będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Inter-Team.
Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę nie podawaj danych osobowych.
W każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie a z zasady termin przetwarzania ustanie w momencie zakończenia potrzeby biznesowej nie później niż jest to przewidziane w obowiązujących przepisach. Jeśli przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące prawo, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.
Informujemy, że przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych, możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
Administratorem danych jest INTER-TEAM Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa 03-253, ul. Białołecka 233, NIP: 524-03-01-927, Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000139224. W celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony Danych proszę wysłać maila na adres daneosobowe@inter-team.com.pl Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności