Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na stronach internetowych należących do Inter-Team Sp. z o.o.

Dziękujemy za odwiedziny i zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami i usługami.

INTER-TEAM jako Administrator Danych Osobowych szanuje Twoją prywatność

INTER-TEAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (dalej „Inter-Team”), z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139224, dysponująca numerem identyfikacji podatkowej NIP 5240301927 – dalej zwana „INTER-TEAM”, jako administrator danych osobowych bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony twoich danych.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowią integralny element polityki naszej firmy. Dlatego ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych to dla nas priorytet, który uwzględniamy w naszych procesach firmowych. Dane osobowe gromadzone podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz przekazywane nam w inny sposób przetwarzamy w sposób poufny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego RODO. Na naszych stronach internetowych mogą się znajdować odnośniki do stron innych podmiotów, których nie obejmuje niniejsza polityka. Nie mamy wpływu na to, czy ich administratorzy przestrzegają przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które mogą zostać wykorzystane do ustalenia tożsamości osoby. Może to być na przykład nazwisko, adres, numer telefonu. Nie należą do nich informacje, których nie można powiązać z tożsamością, na przykład liczba gości strony internetowej.

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych zapisujemy nazwę Twojego dostawcy usług internetowych, używany typ przeglądarki, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie, strony internetowe, które u nas odwiedzasz oraz datę i czas trwania odwiedzin. Nie gromadzimy innych danych osobowych na Twój temat. Możesz zatem korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości.

Jeśli odwiedzasz specjalne działy naszych stron internetowych lub chcesz wziąć udział w określonych akcjach, mogą być w tym celu gromadzone i przechowywane dodatkowe dane. Podanie danych osobowych może być konieczne na przykład do udziału w ankiecie, przesłania zapytania lub realizacji umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zapytań składanych za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej przechowujemy podane dane osobowe do celów indywidualnej komunikacji oraz opracowania odpowiedzi.

Do poszczególnych zakładek naszych stron internetowych konieczne jest również zalogowanie. Podczas rejestracji i/lub logowania możemy poprosić cię o podanie nazwiska i/lub innych danych osobowych. Do określonych aplikacji, na przykład „Katalog Inter-Team”, „Książeczka serwisowa” skierowanych do określonej grupy użytkowników, konieczna jest rejestracja, aby móc zidentyfikować przynależność użytkowników do tej grupy. To użytkownik decyduje jednak, czy chce ujawnić te informacje. Do wykonania niektórych czynności wymagane jest podanie określonych danych oznaczonych symbolem gwiazdki jako pola obowiązkowe, podanie innych danych jest dobrowolne.

Podczas wizyty w naszych punktach sprzedaży, przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci wizerunku. Nagrania są przetwarzane tylko przez Inter-Team i po upływie kilku miesięcy są usuwane – chyba, że muszą zostać wykorzystane do celów dowodowych w postępowaniu lub procesie sądowym.

Podczas wizyty w naszym punkcie sprzedaży, możesz zostać poproszony o dobrowolne przekazanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy.

Dane przekazane Inter-Team w celu rekrutacji, są pozyskiwane, co do zasady, wraz ze zgodą osób, których dane dotyczą. Dane przekazane bez zgody są usuwane i nie biorą udziału w procesie. 

Termin przetwarzania pozostałych danych osobowych ustanie w momencie zakończenia potrzeby biznesowej, nie później niż jest to przewidziane w obowiązujących przepisach.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w niezbędnym i zgodnym z prawem zakresie do celów związanych z obsługą techniczną stron internetowych, zarządzaniem kontami klientów, ankietami dotyczącymi produktów, rekrutacją, realizacją warunków umowy (art. 6 ust. 1 b) oraz c) RODO), działaniami marketingowymi (art. 6 ust. 1 a) RODO), zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust.1 f) RODO).

Bez zgody użytkownika nie przekazujemy jego danych do celów marketingowych żadnym podmiotom trzecim.
W uzasadnionych przypadkach Twoje dane mogą zostać przekazane uprawnionym podmiotom (na przykład: sądom).

Dostęp do danych

Aby zapewnić prawidłowe działanie, wybrani i upoważnieni pracownicy/współpracownicy Inter-Team oraz spółek powiązanych oraz dostawców usług w szczególności technologicznych, mają dostęp do Twoich danych. Dane te nie mogą być wykorzystywane przez te podmioty w celach innych niż wynikające ze zgody, umowy powierzenia lub obowiązujących przepisów. Pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych są zobowiązani do zachowania tajemnicy oraz poufności danych. Ponadto zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych.

Inter-Team nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych, których jest administratorem do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Stosowanie plików cookies

Cookies to niewielki plik tekstowy tworzony w komputerze podczas wizyty na stronie internetowej i umożliwiający jego identyfikację. Pliki cookies służą do zapisywania informacji o odwiedzanych stronach witryny internetowej lub na wypadek ponownego odwiedzenia witryny. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą uruchamiać programów, które mogłyby spowodować wprowadzenie wirusa.

Zapisywane pliki cookies mogą służyć:
- zapewnieniu prawidłowego działania strony witryny,
- zbieraniu danych statystycznych na temat osób odwiedzających stronę internetową.

Gromadzone dane są wykorzystywane do celów wewnętrznych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Przeglądarki internetowe są zazwyczaj ustawione tak, aby automatycznie akceptowały pliki cookies. Można jednak wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies lub zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby powiadamiała użytkownika o wysyłaniu plików cookies.

Więcej informacji znajdziesz w naszej zakładce Polityka Cookies.

Śledzenie aktywności w sieci

Korzystamy z usługi Application Insights firmy Microsoft z adresem Microsoft Redmond campus, Redmond, Washington, U.S. wykonującej analizy statystyczne ruchu na stronach informacyjnych Inter-Team.  Microsoft jako firma amerykańska dołączyła do tarczy prywatności UE-USA, aby zagwarantować ochronę danych na poziomie porównywalnym z europejskim.

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych analizowane są informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika.

Gromadzone w ten sposób dane są używane do tworzenia anonimowych profili użytkowników wykorzystywanych do tworzenia statystyk internetowych. Nie dochodzi jednak do identyfikacji użytkowników ani powiązania z innymi danymi.

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W tym celu należy wybrać takie ustawienie przeglądarki, które blokuje pliki cookie zapisywane przez podmioty trzecie.

Wszystkie strony informacyjne administratora korzystają z aplikacji Application Insights - monitora witryn sieci web udostępnianej przez Microsoft, która wykorzystuje „cookies“- pliki tekstowe zapisywane w komputerze lub smartfonie użytkownika i pomagające nam w analizowaniu sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Przed udostępnieniem nam danych za pośrednictwem Application Insights adresy IP użytkowników są całkowicie zanonimizowane. Odwrócenie procesu anonimizacji adresów IP i przyporządkowanie adresów IP do pozyskiwanych danych nie jest możliwe.

Uzyskane informacje pozwalają nam analizować zachowania odwiedzających nasze strony internetowe, sporządzać raporty i w wyniku tych działań ulepszać nasze strony internetowe z myślą o ich użytkownikach. Microsoft nie przekazuje tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystuje ich do jakichkolwiek celów marketingowych i reklamowych.

Masowa Komunikacja Mailowa

Do wysyłania Mailowej Komunikacji Masowej korzystamy z zewnętrznych usług dostarczanych przez:
•         FreshMail Sp. z o.o.
•         SendGrid

Narzędzia dostarczone przez wyżej wymienione firmy oferują obszerne możliwości analizy dotyczące otwierania i korzystania z przesłanych treści. Analizy te są związane z grupami i nie są przez nas wykorzystywane do indywidualnej oceny odbiorców. Więcej informacji na temat usług można znaleźć na stronach:

FreshMail: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/
SendGrid: https://sendgrid.com/policies/privacy/

SendGrid jako firma amerykańska dołączyła do tarczy prywatności UE-USA, aby zagwarantować ochronę danych na poziomie porównywalnym z europejskim.

Aby zmienić swoje preferencje w zakresie otrzymywania komunikacji mailowej należy skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym Inter-Team.

Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed zmianą, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby.

Treści naszych stron internetowych oraz dane podawane na nich nie są co do zasady szyfrowane podczas ich przesyłania przez Internet. Zalecamy uwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu nam danych za pośrednictwem Internetu. Na naszych portalach wymagających rejestracji i logowania szyfrujemy w miarę możliwości przesyłane dane przy użyciu protokołu SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security).

Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane do aktualnego stanu techniki.

Możliwość wyboru

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu ich informowania o naszych produktach i usługach oraz przeprowadzania ewentualnych ankiet na ich temat. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz nas w każdej chwili zawiadomić i poprosić o zablokowanie lub usunięcie odpowiednich danych. Wystarczy w tym celu wysłać odpowiedni e-mail na adres mailowy naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych daneosobowe@inter-team.com.pl.

Informacja, poprawianie, anulowanie, ograniczenie przetwarzania, wyrażanie sprzeciwu

W każdej chwili masz prawo do uzyskania w formie pisemnej lub elektronicznej informacji na temat gromadzonych przez nas Twoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do sprostowania niepoprawnych danych. (Uwaga: jeśli obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania danych przewidują terminy ich przechowywania, to dane będą przed usunięciem blokowane na okres przewidziany w tych przepisach).

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące prawo, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby kontaktowe w zakresie ochrony danych

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych można również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inter-Team Sp. z o.o.
Karolina Maciejewska – Inspektor Ochrony Danych
ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa
E-mail: daneosobowe@inter-team.com.pl

Edycja: listopad 2018

Facebook